Angrefrist for ukentlige kurs
Påmelding til kurs faller utenfor bestemmelser om angrerett, jfr. Angrerettloven §22 Unntak fra angreretten, pkt m) «(…) tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester.» Det vil si at det ikke er angrerett ved kjøp av yogakurs. FR velger likevel mulighet for avbestilling under følgende vilkår:

  • Ved avmelding fra ukentlige yogakurs innen 14 dager etter påmelding og 7 dager før kursstart vil du få refundert kursbeløpet minus kr. 750,- i administrasjonsgebyr.
  • Ved avmelding senere enn 7 dager før kursstart må du påregne å betale hele kursbeløpet uansett grunn til avmelding. 
  • Kursavgiften må også påregnes å betales uansett grunn hvis avmeldingen kommer senere enn 14 dager etter påmelding.
  • Mot legeerklæring vil du kunne få ta igjen tapt kurs, hvis symptomer ikke er forenelig med å gå på det aktuelle kurset. Legeerklæringen må da leveres innen 7 dager etter skriftlig avmelding og senest ved kursoppstart. Du vil også kunne få tilbud om å bytte kurs.
  • All avmelding må skje skriftlig på e-post og er først da gyldig.
  • Ved sykdom underveis i kurset vil timer kunne tas igjen senere mot legeerklæring og senest innen ett år. Skriftlig beskjed må gis med det samme du ikke kommer på timer, og legerklæring da leveres innen 14 dager fra uteblivelse.

Angrefrist for workshops og helgekurs
Ved avmelding fra helgekurs/workshops/events, må avmeldingen skje innen 14 dager fra påmelding og senest 7 dager før oppstart for at du skal få refundert kursavgiften minus kr. 750,- i administrasjonsgebyr.

Angrefrist for retreats
Gjeldende egne regler for retreaten ved påmelding.

Angrefrist for gongbad 

Ingen angrefrist for gongbad. Billetten kan ikke refunderes, men du kan overdra plassen din til en annen. Da må du gi skriftlig beskjed på epost om hvem som kommer i ditt sted, senest en time før oppstart.

Angrefrist for online-kurs

Du har 14 dagers angrefrist jmf forbrukerkjøpsloven fra kjøpsdato. FR tilbyr også 14 dagers åpent kjøp av onlinekurs - ikke fra kjøpsdato, men fra kursets startdato. (se garanti) Ønsker du å benytte angrefristen må du gi oss skriftlig tilbakemelding senest 14 dager etter kursstart. Vi betaler deg tilbake pengene dine innen 1 uke fra datoen din angrefrist benyttes. Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra. Annen angrefrist kan gjelde dersom dette spesifiseres. Gir du ikke skriftlig beskjed innen fristen vil angreretten utgå og penger ikke bli tilbakebetalt.

Angrefrist for én til én timer
Avtalte timer må avbestilles skriftlig på epost senest 24 timer før avtalte time, hvis ikke må timen betales i sin helhet.

Garantier
Eventuelle garantier som er gitt i forbindelse med kjøp av det aktuelle produktet, kan kun benyttes dersom forutsetningene for garantien oppfylles og at det gis skriftlig beskjed til oss senest innen garantien utløper. Ønsker du å benytte deg av eventuell avtalt garanti ber vi deg om å dokumentere at du har gjennomført din del av avtalen, som er å gjøre alle oppgavene i kurset og vise til at du har gjort en egen innsats ved å delta aktivt i alle kursets oppgaver. Ved bruk av garantien blir all tilgang til kursportalen og tilhørende tjenester stoppet som følge av tilbakebetalt kursbeløp.

Betaling
Betaling skjer kun via bank/kredittkort. Vi tilbyr ikke faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom vår samarbeidspartner Stripe. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.

Salg til mindreårige
Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.

Opphavsrett
Opphavsrett © tilfaller FR. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på FR sine nettsider og portaler.

Betingelser for bruk av kursportalers innhold
Du kjøper tilgang til en portal’s innhold i kursperioden. FR’s produkter er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av FR. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

FR tilbyr individuelle kursprogrammer. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemsportalen. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en venn/partner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en hel gruppe skal ta kurset, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.

Konfidensialitet
Vi respekterer ditt privatliv, og det er viktig at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din personlige informasjon og ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe kurs hos oss samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursdeltakere og for FR. Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller FR holdes strengt konfidensielt.

Ansvarsbegrensning
Vi fraskriver oss alle økonomiske og helsemessige krav knyttet til noen av våre timer, nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe kurs aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig selv for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om fremgang. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, din helses utgangspunkt, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, villighet til å gjøre det som trengs, for å nevne noe.

FR fraskriver seg alt ansvar for skader eller lyte som ev kan oppstår under timer/kurs. FR har gjort alt vi kan for å kommunisere viktigheten av å kjenne etter selv hva som er riktig for den enkelte i de ulike øvelsene, samt kontraindikasjoner. Det er deltakeren selv som er ansvarlig for egne handlinger og avgjørelser hvorvidt de ulike øvelsene er forsvarlig å gjøre.

Avlysing og utsettelse
FR forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor FRs kontroll. Ved avlysning på kursdeltakers initiativ vil kursavgiften bli refundert. Ved utsettelse fra FRs initiativ vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

Begrensning og ansvar
Ved å kjøpe disse produktene samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Avtalen
Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov. 

Vi etterstreber til enhver tid å følge rimelige vilkår, har du spørsmål om det du leser her er du velkommen til å sende en e-post til [email protected]

Forandringsrommet Renée Jakobsen Postadresse: Bråtengata 9A, 1515 Moss Org. nr: 913.643.720

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.